Ключавыя актары незалежнай беларускай культуры: на памежжы прасторы і часу

Перад вамі — грунтоўная даследчая работа. Вялікі навуковы тэкст, у цэнтры ўвагі якога — асноўныя арганізацыі, дзеячы беларускай культуры ў краіне і за мяжой і тыя ўмовы, у якіх яны існавалі (былі вымушаныя існаваць) ў пачатку – сярэдзіне 2023 года. Гэты тэкст стаўся вынікам базавага (baseline) даследавання, у якасці замоўцы працы выступіла Беларуская Рада культуры, а […]

Выйшла кніга Уладзіміра Мацкевіча “Уводзіны ў філасофію” (электронная версія)

Ужо больш за 1000 дзён у зняволенні знаходзіцца беларускі філосаф, метадолаг Уладзімір Мацкевіч. Палітычныя зняволеныя ў Беларусі пазбаўлены не толькі фізічнай свабоды, але і шмат чаго іншага, у тым ліку – свабоднага доступу да інфармацыі, да СМІ, да якаснай літаратуры. Інфармацыйны і інтэлектуальны вакуум, які беларускі рэжым стварае для сваіх апанентаў, з’яўляецца адной з форм […]

БЕЛАРУССКОЕ ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО В 2023 ГОДУ

Аналитический обзор состава и актуального состояния организаций гражданского общества. Центр европейской трансформации (ЦЕТ) в партнерстве с Беларусской национальнойплатформой Форума гражданского общества Восточного партнерства ведетрегулярный мониторинг состояния беларусского гражданского общества и условий егоразвития. Такая оценка необходима в первую очередь субъектам, претендующим нарешение задач в области развития беларусского гражданского общества, в том числе длявыработки адекватных нуждам гражданского […]

Мониторинг реализации Республикой Беларусь Конвенции ЮНЕСКО об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения (2022)

Культурная политика — это согласование представлений и действий различных субъектов в отношении того, какими нормами, ценностями, идеями и образцами будет задаваться жизнь общества на ближайший период. Поэтому, определяя направления культурной политики, важно соотносить их с широкими рамками актуальных представлений о культуре. В отчете представлены как количественные оценки (выставленные экспертами баллы, данные статистики), так и богатый фактический материал, собранный в ходе экспертных интервью и анализа открытых источников.

Scroll to top